TOPlist

Profil spoločnosti

   Vznik spoločnosti KILIMETALL, s.r.o. ako podnikateľského subjektu primárne zaoberajúceho sa obchodovaním s kovovým odpadom je výsledkom rozšírenia podnikateľských aktivít jej spoločníkov vo vyššie prezentovanej oblasti.

   Cieľom štatutárnych orgánov spoločnosti KILIMETALL, s.r.o. bolo rozšíriť obchodovanie s kovmi z doteraz existujúcej formy obchodovania v podobe živnostenského oprávnenia na úroveň podnikateľského subjektu - „spoločnosti s ručením obmedzeným“.

   Začiatky obchodovania s kovmi v prípade jej štatutárnych orgánov siahajú do roku 1993, spoločníci sú jednými z prvých subjektov zaoberajúcich sa výkupom a predajom kovov v meste Považská Bystrica. Od roku 2007 sa výkup a predaj kovov realizuje v nových väčších priestoroch v oblasti ľahkého priemyslu obce Považské Podhradie.

   Spoločnosť KILIMETALL, s.r.o. má záujem nielen nadviazať na doterajšie výsledky obchodovania s kovovým odpadom, ale aj ďalej rozvíjať podnikanie v tejto oblasti s novými podnikateľskými subjektmi.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.