TOPlist

Predmet podnikania

   Spoločnosť KILIMETALL, s.r.o. má ako predmet podnikania zapísané predovšetkým nasledovné činnosti:

- podnikanie v oblasti obchodu, recyklácie, výkupu, predaja, triedenia, spracovania a prepravy železného a
   neželezného odpadu a nakladanie s druhotnými surovinami
- demolačné a búracie práce
- zváračské a paličské práce
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- prekladateľské práce
- sprostredkovanie obchodu

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.