TOPlist

Obchodná spolupráca

   Spoločnosť KILIMETALL, s.r.o. spolupracuje z rôznymi podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi predovšetkým v oblasti priemyslu – strojárenstva pri pravidelnom odbere kovových odpadov pri uskutočňovaní ich podnikateľskej činnosti.

   Spoločnosť KILIMETALL, s.r.o. má snahu rozvíjať svoje obchodné aktivity aj s ďaľšími subjektmi ako záujemcami o spoluprácu (napr. pri odbere ich kovových odpadov ako vedľajšieho produktu ich výroby). Doterajšie obchodné výsledky, spoľahlivosť pri plnení finančných a iných záväzkov, ústretový prístup ako aj stabilné miesto na trhu sú zárukou úspešnej spolupráce. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte na info@kilimetall.sk.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.