TOPlist

Cenník

   Vzhľadom na permanentnú fluktuáciu cien jednotlivých kovov na globálnej úrovni spoločnosť KILIMETALL, s.r.o. nepretržite aktualizuje ceny jednotlivých kovov tak, aby boli zaručené skutočné ceny kovov podľa aktuálneho stavu.

   Cenník kovového odpadu sa pravidelne aktualizuje predovšetkým podľa vývoja na Londýnskej burze kovov. Spoločnosť KILIMETALL, s.r.o. tak môže svojim zákazníkom poskytnúť ceny, ktoré sú výhodnejšie ako v prípade konkurenčných podnikateľských subjektov, čo sa napokon prejavuje aj v počte zákazníkov, ktorí pravidelne navštevujú náš zberný dvor. Na základe vyššie uvedeného, ceny jednotlivých kovov sú veľmi kolísavé, preto v prípade záujmu o aktuálny cenník kontaktujte: info@kilimetall.sk.

   Základným princípom podnikateľskej stratégie spoločnosti KILIMETALL, s.r.o. je individuálny prístup k zákazníkom. Spoločnosť disponuje 4 váhami na rôzne druhy kovového odpadu, od tých určených na veľkoobjemný materiál až po váhy s presnosťou na 0.1 kg.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.

Kilimetall s.r.o.